Sign in
Bởi {0}
logo
Tianjin Yongxin International Trading Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
{0} năm
Tianjin, China
Sản Phẩm chính: Thanh phẳng/thanh góc/Dây thép mạ kẽm/tấm thép/cuộn thép mạ kẽm/Ống thép/giàn giáo ringlock
Design-based customizationOn-site material inspectionFinished product inspectionSupplier assessment procedures